23 Aralık 2015 Çarşamba

Axapta - XPO export dialog formunda dosya adının tarih - saat ile gelmesi

Bu sayede XPO'larımız versiyon kontrollü olmuş oluyor. Yedekleme açısından çok faydalı olan aşağıdaki kodu Eren Polat'dan aldım.

SysExportDialog formunun metodlarına aşağıdaki kodları ekleyin:

classDeclaration:

str                     sDate, sTime, sDateTime;
str                     sMilliSeconds;
init:

    sMilliSeconds           = int2str(winApi::getTickCount());
    sDate                   = int2str(year(today())) + strReplace(num2str(mthofyr(today()),2,0,0,0), ' ', '0') + strReplace(num2str(dayofmth(today()),2,0,0,0), ' ', '0');
    sTime                   = strfmt("%1:%2", time2str(timeNow(),1,1), substr(sMilliSeconds, strlen(sMilliSeconds)-2,2));
    sTime                   = strReplace(sTime,":","");
    sDateTime               = strfmt("_%1%2",sDate,sTime);


run:
    //element.updateBox(fileNameNext(strfmt('%1%2_%3%4', filePath, preFix, treeNode.treeNodeName(), #xpo)));
    element.updateBox(fileNameNext(strfmt('%1%2_%3%4%5', filePath, preFix, treeNode.treeNodeName(), sDateTime, #xpo)));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder