12 Aralık 2016 Pazartesi

AX 2012 - X++ kodu ile Questionnaires çalıştırma ve Answer tablosundan answer Id alma

Questionnaires kullanımı ve çalıştırma hakkında bir çok sayfa var web'de. Bu yüzden Questionnaires nedir, nasıl kullanılır konusunda bir şey anlatmayacağım.

KMCollection - Questionnaire kayıtları tablosu. kmCollectionId anahtar alan.

KMVirtualNetworkAnswerTable - Cevaplar tablosu.  kmVirtualNetworkAnswerTableId anahtar alan. evaluation alanında failed/passed veya boş olarak sonuç saklı.
KMVirtualNetworkAnswerLine - Cevap satırları tablosu.

Kod ile Questionnaire formu çalıştırma:


  
KMQuestionnaireRun       o = new CrsKMQuestionnaireRun();
 

o.set(KMQuestionnaireRunMode::All,myKMCollectionId, DirPersonUser::find(curUserId()).party());
o.run();
Kod ile Answer formu çalıştırma:

KMVirtualNetworkAnswerTable answerTable;
Args                        args = new Args();
RecId                       recId = DirPersonUser::find(curUserId()).party();
 

select firstOnly answerTable
        where answerTable.kmVirtualNetworkAnswerTableId == this.AnswerId;

args.record(answerTable);args.caller(o);
    new MenuFunction(menuItemDisplayStr(KMKnowledgeCollectorUserResults), MenuItemType::Display).run(args);


Questionnaire Idlerini sakladığım kendi formumdan ve tablomdan kod ile Questionnaire formu çalıştırıp oluşan KMVirtualNetworkAnswerTable kaydının ID'sini almak için KMQuestionnaireRun_Win32 sınıfından yeni bir sınıf türettim:

class myKMQuestionnaireRun extends KMQuestionnaireRun_Win32
{
    recId   myRecId;
}


formu çağırdığım tablonun recId'sini saklamak için bir parm metodu ekledim:

RecId  parmMyRecId(RecId _recId = myRecId)
{
    myRecId =_recId;
    return myRecId;
}


Daha sonra end metodunu türettim:

public void end(KMVirtualNetworkAnswerTableId _kmVirtualNetworkAnswerTableId)
{
    myCallerTable    tbl; //Questionnaries formunu çağıran tablo

    super(_kmVirtualNetworkAnswerTableId);
    if (_kmVirtualNetworkAnswerTableId == "")
        return;
  

      ttsBegin;
        update_recordSet tbl setting AnswerId = _kmVirtualNetworkAnswerTableId
            where tbl.RecId == myRecId;
        ttsCommit;
}

 
Ve kendi tablomdan formu bu kodla çağırdım:
...
myKMQuestionnaireRun       o = new myKMQuestionnaireRun();
myQTable            c;


    o.parmMyRecId(this.RecId);
    o.set(KMQuestionnaireRunMode::All,this.KMCollectionId, DirPersonUser::find(curUserId()).party());

    o.run();

...