Blog Listem

23 Aralık 2015 Çarşamba

Axapta - XPO export dialog formunda dosya adının tarih - saat ile gelmesi

Bu sayede XPO'larımız versiyon kontrollü olmuş oluyor. Yedekleme açısından çok faydalı olan aşağıdaki kodu Eren Polat'dan aldım.

SysExportDialog formunun metodlarına aşağıdaki kodları ekleyin:

classDeclaration:

str                     sDate, sTime, sDateTime;
str                     sMilliSeconds;
init:

    sMilliSeconds           = int2str(winApi::getTickCount());
    sDate                   = int2str(year(today())) + strReplace(num2str(mthofyr(today()),2,0,0,0), ' ', '0') + strReplace(num2str(dayofmth(today()),2,0,0,0), ' ', '0');
    sTime                   = strfmt("%1:%2", time2str(timeNow(),1,1), substr(sMilliSeconds, strlen(sMilliSeconds)-2,2));
    sTime                   = strReplace(sTime,":","");
    sDateTime               = strfmt("_%1%2",sDate,sTime);


run:
    //element.updateBox(fileNameNext(strfmt('%1%2_%3%4', filePath, preFix, treeNode.treeNodeName(), #xpo)));
    element.updateBox(fileNameNext(strfmt('%1%2_%3%4%5', filePath, preFix, treeNode.treeNodeName(), sDateTime, #xpo)));

22 Aralık 2015 Salı

AX 2012 - Yeni WMS el terminali geliştirme

Microsoft kendi geliştirdiği WMS-II çözümünü bırakıp başka bir firmadan satın aldığı WMS çözümünü AX içine koydu. Bu yeni WMS çözümünün web ortamında çalışan kendine ait bir el terminali çözümü de var. El terminali çözümü tamamen web ortamında çalışırken geliştirme yaparken AX içinden çalıştırılması da sağlanmış. WHSWorkExecute isimli menu item ile AX tarafında bu çözümü çalıştırabiliriz. Microsoft WMS ve TM için ayrıntılı birer klavuz yayınlamış. WMS klavuzunda el terminali için kullanıcı tanımlama ve ayarlarını yapma anlatılmış. Ben bunları geçerek direk konuya giriyorum.
Klavuzda geliştirme hakkında bir bilgi yok. Ben bu konuda bulduğum bir blogdan faydalandım. Kendim uğraşsam bulamayacağımı sandığım püf noktalarını da hiçbir çaba sarfetmeden bu blogdan öğrenmiş oldum. :)
El terminali geliştirme yöntemini anlatırken WMS dökümanında anlatılan konuları bildiğinizi farzedeceğim.
El terminali geliştirmesi tamamen X++ classlar üzerinden çalışıyor. Yaptığınız her yeni menu item için bir class oluyor. Tüm menu item classları WMSWorkExecuteDisplay ile başlıyor.
Kendi menu itemimizi geliştirdiğimizi farzedelim. Eğer kendi menu itemimizi geliştirmeyeceksek bu adımı atlayabiliriz:

Yeni bir work ve/veya indirect menu item ekleyeceğiniz zaman WHSWorkCreationProcess enumuna bunu yeni bir eleman olarak eklemelisiniz. Eğer eklediğiniz menu item bir work ise ayrıca WHSWorkExecuteMode enum içine de eklemeniz gerekiyor. Okuduğum blogda yazdığına göre WHSWorkExecuteMode içine eklediğiniz elemanın adı ve label içeriği WHSWorkCreationProcess içine eklediğiniz ile birebir aynı olmalıymış, ben bunu hiç test etmedim, aynen söylenene uydum. Bizim elemanın adı Test olsun.
Bizim sınıfın adının WMSWorkExecuteDisplayTest olduğunu farzedelim. Sınıfımız WHSWorkExecuteDisplay sınıfından türeyecek.
Yukarıda anlattığımız enumlara eklenen eleman sayesinde kullanıcıya menu item tanımlama ekranında  (Mobile device menu items ->Genel->Work creation process) yeni bir menu item daha görülebilecek. Ancak onun çağrılabilmesini sağlamak için yapılması gereken birşey daha var; WHSWorkExecuteDisplay sınıfının construct metodundaki switch/case bloğuna aşağıdaki kod parçasını eklemek:

case WHSWorkExecuteMode::MyTest   : return WHSWorkExecuteDisplayTest::construct();El terminali geliştirmesindeki tüm menu itemler kendi sınıfları içindeki displayForm metodu vasıtasıyla çalışıyor. Ben mevcut sınıflardan birini alıp kopyaladım ve onun üzerinde yaptığım değişikliklerle işimi gördüm. displayForm metodu aşamalar şeklinde çalışıyor. Bunu step isimli değişkenle takip ediyor. birinci aşama sıfır. Benim kopyaladığım sınıfta son aşama 2 olan kayıt aşamasıydı. Aşamaları orijinal sınıflarda da yapıldığı gibi displayForm metodunda bir switch/case ile takip edebilirsiniz.
Web formumuza yeni bir kontrol eklemek için buildControl metodunu kullanıyoruz:

ret += [this.buildControl(#RFText, #vendor, "@SYS14048", 1, pass.lookup(#vendor), extendedTypeNum(VendAccount), '', 0,false)];

Yukarıdaki kontroldeki #vendor makrosu WHSRF makrosunda yoksa bizim bunu ayrıca eklememiz gerekiyor. Yine blogdan öğrendiğim üzere bu metodun parametreleri şöyle (ordan copy/paste yapıp türkçeye çevirdim sadece):

Paremetre Data tipi Açıklama
_controlType str Kontrolün türü. Bu türler WHSRF makrosunda eklenen türlerden biri olmak zorunda:
#define.RFButton('button') 
#define.RFLabel('label') 
#define.RFText('text')
#define.RFPassword('password')
#define.RFListbox('listbox') 
#define.RFCombobox('combobox') 
#define.RFError('error')

_name str Kontrolün ismi. Kontrolde saklanan dataya ulaşmak için bu ismi kullanacağız.
_label str UI'de gözükecek text içeriği.
_newLine int 1 ise kontrol yeni bir satırda olacak, 0 ise aynı satırda.
_data str Kontrolde gösterilecek data.
_inputType ExtendedTypeId Kontrolün data türü. Doğrulama için bu önemli. Doğrulama gerekmiyorsa #WHSRFUndefinedDataType makrosu kullanılabilir.
_error str Doğrulama gerçekleşmediğinde çıkacak mesaj.
_defaultButton int 1 ise buton kontrolü varsayılan kontrol demektir, Genellikle "Tamam" butonu için kullanılır.
_enabled boolean true olduğunda kontrol enabled olur, false olduğunda disabled, default enabled.
_selected int 1 olduğunda aktif kontrol olur.
_color WHSRFColorText Kontrolün rengi. WHSRFColorText enumda tanımlı birkaç renk var. Kontrolde kullandığımız datanın map edilip edilmediğini öğrenmek için exists, edilmişse de değerini öğrenmek için lookup metodlarını kullanıyoruz. Genelde aşağıdaki şekilde kullanılıyor:

if (pass.exists(#vendor) && pass.lookup(#vendor) != '")

Data değerini eklemek/değiştirmek için insert metodunu kullanıyoruz:

pass.insert(#vendor,purchTable.OrderAccount); 

Bu arada Mobile device menu items formunda diğer menu itemlerinde gözüken ancak sizinkinde gözükmeyen seçenekleri görmek istiyorsanız bunun için (daire içinde işaretlediklerim)

WHSRFMenuItem formunun togglefields metodunda ufak bir değişiklik gerekiyor:

if (whsrfMenuItemTable.WorkCreationProcess == WHSWorkCreationProcess::PurchaseOrderItemReceiving             ||
        whsrfMenuItemTable.WorkCreationProcess == 

...
...
        //memre 22.12.2015
        whsrfMenuItemTable.WorkCreationProcess == WHSWorkCreationProcess::PurchaseOrderLineReceivingWithVendor)
        //memre

...
...

Aynı zamanda WHSRFControlData sınıfının processControl metodunda ekstra güncellemeler yapmanız gerekebilir. Benim yaptığım bir geliştirmede orijinalinden kopyaladığım sınıfta orijinalinde LP (License Plate) oluşurken benimkinde oluşmuyordu. Sebebiyse enum ile yapılan LP kontrolüydü. Benim için aşağıdaki güncelleme iş gördü:

case #LicensePlateId:
...
...
 else if (mode != WHSWorkExecuteMode::AdjustmentIn                           &&
                     mode != WHSWorkExecuteMode::ReportAsFinished                       &&
...

...
...
                     //memre 22.12.2015
                     mode != WHSWorkExecuteMode::PurchaseOrderLineReceivingWithVendor   &&
                     //memre
                     mode != WHSWorkExecuteMode::PurchaseOrderItemReceivingAndLocate    &&

...
...

Bildiğim kadarıyla tüm temel noktalar bunlar. Daha fazla ayrıntı için benim de faydalandığım blog ve WMS dökümanından faydalanabilirsiniz.
1 Aralık 2015 Salı

AX 2012 - Try - catch

Try/catch hakkında güzel bir uyarı yazısı var. Aşağıdaki kod oradan alıntı:

          void post(int amount)
    {
        #OCCRetryCount
        MyPostings debit;
        MyPostings credit;

        System.Exception ex;
        
        try        

        {
            ttsBegin;
            
            debit = MyPostings::find('debit'true);
            debit.Amount += amount;
            debit.update();
            
            credit = MyPostings::find('credit'true);
            credit.Amount -= amount;
            credit.update();
            
            ttsCommit;  
        }
        catch (Exception::UpdateConflict)
        {
            if (appl.ttsLevel() != 0)
            {
                throw Exception::UpdateConflict;
            }
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
            {
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            }
            retry;
        }
        catch (Exception::DuplicateKeyException)
        {
            if (appl.ttsLevel() != 0)
            {
                throw Exception::DuplicateKeyException;
            }
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
            {
                throw Exception::DuplicateKeyExceptionNotRecovered;
            }  
            retry;
        }

        catch (Exception::Deadlock)
        {
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
            {
                throw Exception::Deadlock;
            }
            retry;
        }

        catch(Exception::CLRError)
        {
          ex = ClrInterop::getLastException();
        if (ex != null)
        {
            ex = ex.get_InnerException();
            if (ex != null)
            {
                error(ex.ToString());
            }
            else
                error(AifUtil::getClrErrorMessage());
        }
        else
                error(AifUtil::getClrErrorMessage());
        }
        catch        
        {
            warning(infolog.text());
            if (appl.ttsLevel() != 0)
            {
                throw error("Something happened, that the logic was not designed to handle – please log a bug.");
            }
            error("Something bad happened - try again later");
        }  
    }

AX 2012 - Müşteri ve satıcı hesabı ekleme/güncelleme

Müşteri hesabı:
 
    CustTable                    custTable;
    DirParty                        dirParty;
    DirPartyPostalAddressView       dirPartyPostalAddressView;
    DirPartyContactInfoView         dirPartyContactInfo;
    CustGroup                       custGroup;
    DirPartyTable                   partyTable;
    DirPartyLocation                dirLocation;
    LogisticsPostalAddress          address;
    LogisticsLocation               logisticsLocation;

    ;
    select firstOnly forUpdate custTable
        where custTable.AccountNum == custAccount;
        //-------------------- custtable --------------------------
    if (custTable.RecId == 0)
    {
        custTable.initValue();
        custTable.AccountNum           = custAccount;
        custTable.CustGroup            = custGroupId;
        custTable.VATNum               = vatNum;
        custTable.IdentificationNumber = identificationNumber;
        custTable.TaxOfficeName_TR     = taxOfficeName_TR;
        custTable.Blocked              = custBlocked;
        custTable.insert(DirPartyType::Organization, custName);
    }
    else
    {
        custTable.CustGroup            = custGroupId;
        custTable.VATNum               = vatNum;
        custTable.TaxOfficeName_TR     = taxOfficeName_TR;
        custTable.IdentificationNumber = identificationNumber;
        custTable.Blocked              = custBlocked;
        custTable.update();
        update_recordSet partyTable setting name = custName, NameAlias = nameAlias
            where partyTable.RecId == custTable.Party;
    }
    //-------------------- adres -----------------------------
        dirParty = DirParty::constructFromCommon(custTable);
        select
firstonly dirPartyPostalAddressView
            where dirPartyPostalAddressView.Party == custTable.Party &&
                  dirPartyPostalAddressView.LocationName == "Adres";
        dirPartyPostalAddressView.LocationName      = "Adres";
        dirPartyPostalAddressView.City              = city;
        dirPartyPostalAddressView.State             = state;
        dirPartyPostalAddressView.Street            = street;
        dirPartyPostalAddressView.IsPrimary         = NoYes::Yes;
        dirPartyPostalAddressView.CountryRegionId   = countryRegionId;
        dirParty.createOrUpdatePostalAddress(dirPartyPostalAddressView);
        if (phone)
        {
            dirParty = DirParty::constructFromCommon(custTable);
            select dirPartyContactInfo
                where
firstonly dirPartyContactInfo.Party == custTable.Party &&
                      dirPartyContactInfo.LocationName == "Telefon";
            dirPartyContactInfo.LocationName    ="Telefon";
            dirPartyContactInfo.Locator         = phone;
            dirPartyContactInfo.IsPrimary       = NoYes::Yes;
            dirPartyContactInfo.Type            = LogisticsElectronicAddressMethodType::Phone;
            dirParty.createOrUpdateContactInfo(dirPartyContactInfo);
        }
        if (email)
        {
            select
firstonly dirPartyContactInfo
                where dirPartyContactInfo.Party == custTable.Party &&
                      dirPartyContactInfo.LocationName == "E-mail";
            dirPartyContactInfo.LocationName    ="E-mail";
            dirPartyContactInfo.Locator         = email;
            dirPartyContactInfo.IsPrimary       = NoYes::Yes;
            dirPartyContactInfo.Type            = LogisticsElectronicAddressMethodType::Email;
            dirParty.createOrUpdateContactInfo(dirPartyContactInfo);
        }


Satıcı hesabı eklemenin müşteri hesabı eklemekten tek farkı dirParty kaydının ayrıca oluşturulması . Eğer hesap organizasyon yerine bir kişi ise DirOrganization tablosu yerine DirPersonName tablosu kullanılıyor:


    VendTable                    vendTable;

    DirParty                        dirParty;
    DirPartyPostalAddressView       dirPartyPostalAddressView;
    DirPartyContactInfoView         dirPartyContactInfo;
    VendGroup                       vendGroup;
    DirPartyTable                   partyTable;
    DirPartyLocation                dirLocation;
    LogisticsPostalAddress          address;
    LogisticsLocation               logisticsLocation;
    DirOrganization                 organization;

    ;

    select firstOnly forUpdate vendTable
        where vendTable.AccountNum == vendAccount;
        //-------------------- vendTable --------------------------
    if (vendTable.RecId == 0)
    {
        organization.Name                    = vendName;
        organization.NameAlias               = nameAlias;
        organization.LanguageId              = CompanyInfo::languageId();
        organization.insert();

        vendTable.initValue();
        vendTable.party                = organization.recid;
        vendTable.AccountNum           = vendAccount;
        vendTable.vendGroup            = vendGroupId;
        vendTable.VATNum               = vatNum;
        vendTable.Blocked              = VendBlocked;
        vendTable.TaxOfficeName_TR     = taxOfficeName_TR;
        vendTable.insert();
    }
    else
    {
        vendTable.vendGroup            = vendGroupId;
        vendTable.VATNum               = vatNum;
        vendTable.Blocked              = VendBlocked;
        vendTable.update();
        update_recordSet organization setting name = vendName, NameAlias = nameAlias
            where organization.RecId == vendTable.Party;
    }