23 Aralık 2015 Çarşamba

Axapta - XPO export dialog formunda dosya adının tarih - saat ile gelmesi

Bu sayede XPO'larımız versiyon kontrollü olmuş oluyor. Yedekleme açısından çok faydalı olan aşağıdaki kodu Eren Polat'dan aldım.

SysExportDialog formunun metodlarına aşağıdaki kodları ekleyin:

classDeclaration:

str                     sDate, sTime, sDateTime;
str                     sMilliSeconds;
init:

    sMilliSeconds           = int2str(winApi::getTickCount());
    sDate                   = int2str(year(today())) + strReplace(num2str(mthofyr(today()),2,0,0,0), ' ', '0') + strReplace(num2str(dayofmth(today()),2,0,0,0), ' ', '0');
    sTime                   = strfmt("%1:%2", time2str(timeNow(),1,1), substr(sMilliSeconds, strlen(sMilliSeconds)-2,2));
    sTime                   = strReplace(sTime,":","");
    sDateTime               = strfmt("_%1%2",sDate,sTime);


run:
    //element.updateBox(fileNameNext(strfmt('%1%2_%3%4', filePath, preFix, treeNode.treeNodeName(), #xpo)));
    element.updateBox(fileNameNext(strfmt('%1%2_%3%4%5', filePath, preFix, treeNode.treeNodeName(), sDateTime, #xpo)));

22 Aralık 2015 Salı

AX 2012 - Yeni WMS el terminali geliştirme

Microsoft kendi geliştirdiği WMS-II çözümünü bırakıp başka bir firmadan satın aldığı WMS çözümünü AX içine koydu. Bu yeni WMS çözümünün web ortamında çalışan kendine ait bir el terminali çözümü de var. El terminali çözümü tamamen web ortamında çalışırken geliştirme yaparken AX içinden çalıştırılması da sağlanmış. WHSWorkExecute isimli menu item ile AX tarafında bu çözümü çalıştırabiliriz. Microsoft WMS ve TM için ayrıntılı birer klavuz yayınlamış. WMS klavuzunda el terminali için kullanıcı tanımlama ve ayarlarını yapma anlatılmış. Ben bunları geçerek direk konuya giriyorum.
Klavuzda geliştirme hakkında bir bilgi yok. Ben bu konuda bulduğum bir blogdan faydalandım. Kendim uğraşsam bulamayacağımı sandığım püf noktalarını da hiçbir çaba sarfetmeden bu blogdan öğrenmiş oldum. :)
El terminali geliştirme yöntemini anlatırken WMS dökümanında anlatılan konuları bildiğinizi farzedeceğim.
El terminali geliştirmesi tamamen X++ classlar üzerinden çalışıyor. Yaptığınız her yeni menu item için bir class oluyor. Tüm menu item classları WMSWorkExecuteDisplay ile başlıyor.
Kendi menu itemimizi geliştirdiğimizi farzedelim. Eğer kendi menu itemimizi geliştirmeyeceksek bu adımı atlayabiliriz:

Yeni bir work ve/veya indirect menu item ekleyeceğiniz zaman WHSWorkCreationProcess enumuna bunu yeni bir eleman olarak eklemelisiniz. Eğer eklediğiniz menu item bir work ise ayrıca WHSWorkExecuteMode enum içine de eklemeniz gerekiyor. Okuduğum blogda yazdığına göre WHSWorkExecuteMode içine eklediğiniz elemanın adı ve label içeriği WHSWorkCreationProcess içine eklediğiniz ile birebir aynı olmalıymış, ben bunu hiç test etmedim, aynen söylenene uydum. Bizim elemanın adı Test olsun.
Bizim sınıfın adının WMSWorkExecuteDisplayTest olduğunu farzedelim. Sınıfımız WHSWorkExecuteDisplay sınıfından türeyecek.
Yukarıda anlattığımız enumlara eklenen eleman sayesinde kullanıcıya menu item tanımlama ekranında  (Mobile device menu items ->Genel->Work creation process) yeni bir menu item daha görülebilecek. Ancak onun çağrılabilmesini sağlamak için yapılması gereken birşey daha var; WHSWorkExecuteDisplay sınıfının construct metodundaki switch/case bloğuna aşağıdaki kod parçasını eklemek:

case WHSWorkExecuteMode::MyTest   : return WHSWorkExecuteDisplayTest::construct();El terminali geliştirmesindeki tüm menu itemler kendi sınıfları içindeki displayForm metodu vasıtasıyla çalışıyor. Ben mevcut sınıflardan birini alıp kopyaladım ve onun üzerinde yaptığım değişikliklerle işimi gördüm. displayForm metodu aşamalar şeklinde çalışıyor. Bunu step isimli değişkenle takip ediyor. birinci aşama sıfır. Benim kopyaladığım sınıfta son aşama 2 olan kayıt aşamasıydı. Aşamaları orijinal sınıflarda da yapıldığı gibi displayForm metodunda bir switch/case ile takip edebilirsiniz.
Web formumuza yeni bir kontrol eklemek için buildControl metodunu kullanıyoruz:

ret += [this.buildControl(#RFText, #vendor, "@SYS14048", 1, pass.lookup(#vendor), extendedTypeNum(VendAccount), '', 0,false)];

Yukarıdaki kontroldeki #vendor makrosu WHSRF makrosunda yoksa bizim bunu ayrıca eklememiz gerekiyor. Yine blogdan öğrendiğim üzere bu metodun parametreleri şöyle (ordan copy/paste yapıp türkçeye çevirdim sadece):

Paremetre Data tipi Açıklama
_controlType str Kontrolün türü. Bu türler WHSRF makrosunda eklenen türlerden biri olmak zorunda:
#define.RFButton('button') 
#define.RFLabel('label') 
#define.RFText('text')
#define.RFPassword('password')
#define.RFListbox('listbox') 
#define.RFCombobox('combobox') 
#define.RFError('error')

_name str Kontrolün ismi. Kontrolde saklanan dataya ulaşmak için bu ismi kullanacağız.
_label str UI'de gözükecek text içeriği.
_newLine int 1 ise kontrol yeni bir satırda olacak, 0 ise aynı satırda.
_data str Kontrolde gösterilecek data.
_inputType ExtendedTypeId Kontrolün data türü. Doğrulama için bu önemli. Doğrulama gerekmiyorsa #WHSRFUndefinedDataType makrosu kullanılabilir.
_error str Doğrulama gerçekleşmediğinde çıkacak mesaj.
_defaultButton int 1 ise buton kontrolü varsayılan kontrol demektir, Genellikle "Tamam" butonu için kullanılır.
_enabled boolean true olduğunda kontrol enabled olur, false olduğunda disabled, default enabled.
_selected int 1 olduğunda aktif kontrol olur.
_color WHSRFColorText Kontrolün rengi. WHSRFColorText enumda tanımlı birkaç renk var. Kontrolde kullandığımız datanın map edilip edilmediğini öğrenmek için exists, edilmişse de değerini öğrenmek için lookup metodlarını kullanıyoruz. Genelde aşağıdaki şekilde kullanılıyor:

if (pass.exists(#vendor) && pass.lookup(#vendor) != '")

Data değerini eklemek/değiştirmek için insert metodunu kullanıyoruz:

pass.insert(#vendor,purchTable.OrderAccount); 

Bu arada Mobile device menu items formunda diğer menu itemlerinde gözüken ancak sizinkinde gözükmeyen seçenekleri görmek istiyorsanız bunun için (daire içinde işaretlediklerim)

WHSRFMenuItem formunun togglefields metodunda ufak bir değişiklik gerekiyor:

if (whsrfMenuItemTable.WorkCreationProcess == WHSWorkCreationProcess::PurchaseOrderItemReceiving             ||
        whsrfMenuItemTable.WorkCreationProcess == 

...
...
        //memre 22.12.2015
        whsrfMenuItemTable.WorkCreationProcess == WHSWorkCreationProcess::PurchaseOrderLineReceivingWithVendor)
        //memre

...
...

Aynı zamanda WHSRFControlData sınıfının processControl metodunda ekstra güncellemeler yapmanız gerekebilir. Benim yaptığım bir geliştirmede orijinalinden kopyaladığım sınıfta orijinalinde LP (License Plate) oluşurken benimkinde oluşmuyordu. Sebebiyse enum ile yapılan LP kontrolüydü. Benim için aşağıdaki güncelleme iş gördü:

case #LicensePlateId:
...
...
 else if (mode != WHSWorkExecuteMode::AdjustmentIn                           &&
                     mode != WHSWorkExecuteMode::ReportAsFinished                       &&
...

...
...
                     //memre 22.12.2015
                     mode != WHSWorkExecuteMode::PurchaseOrderLineReceivingWithVendor   &&
                     //memre
                     mode != WHSWorkExecuteMode::PurchaseOrderItemReceivingAndLocate    &&

...
...

Bildiğim kadarıyla tüm temel noktalar bunlar. Daha fazla ayrıntı için benim de faydalandığım blog ve WMS dökümanından faydalanabilirsiniz.
1 Aralık 2015 Salı

AX 2012 - Try - catch

Try/catch hakkında güzel bir uyarı yazısı var. Aşağıdaki kod oradan alıntı:

          void post(int amount)
    {
        #OCCRetryCount
        MyPostings debit;
        MyPostings credit;

        System.Exception ex;
        
        try        

        {
            ttsBegin;
            
            debit = MyPostings::find('debit'true);
            debit.Amount += amount;
            debit.update();
            
            credit = MyPostings::find('credit'true);
            credit.Amount -= amount;
            credit.update();
            
            ttsCommit;  
        }
        catch (Exception::UpdateConflict)
        {
            if (appl.ttsLevel() != 0)
            {
                throw Exception::UpdateConflict;
            }
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
            {
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            }
            retry;
        }
        catch (Exception::DuplicateKeyException)
        {
            if (appl.ttsLevel() != 0)
            {
                throw Exception::DuplicateKeyException;
            }
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
            {
                throw Exception::DuplicateKeyExceptionNotRecovered;
            }  
            retry;
        }

        catch (Exception::Deadlock)
        {
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
            {
                throw Exception::Deadlock;
            }
            retry;
        }

        catch(Exception::CLRError)
        {
          ex = ClrInterop::getLastException();
        if (ex != null)
        {
            ex = ex.get_InnerException();
            if (ex != null)
            {
                error(ex.ToString());
            }
            else
                error(AifUtil::getClrErrorMessage());
        }
        else
                error(AifUtil::getClrErrorMessage());
        }
        catch        
        {
            warning(infolog.text());
            if (appl.ttsLevel() != 0)
            {
                throw error("Something happened, that the logic was not designed to handle – please log a bug.");
            }
            error("Something bad happened - try again later");
        }  
    }

AX 2012 - Müşteri ve satıcı hesabı ekleme/güncelleme

Müşteri hesabı:
 
    CustTable                    custTable;
    DirParty                        dirParty;
    DirPartyPostalAddressView       dirPartyPostalAddressView;
    DirPartyContactInfoView         dirPartyContactInfo;
    CustGroup                       custGroup;
    DirPartyTable                   partyTable;
    DirPartyLocation                dirLocation;
    LogisticsPostalAddress          address;
    LogisticsLocation               logisticsLocation;

    ;
    select firstOnly forUpdate custTable
        where custTable.AccountNum == custAccount;
        //-------------------- custtable --------------------------
    if (custTable.RecId == 0)
    {
        custTable.initValue();
        custTable.AccountNum           = custAccount;
        custTable.CustGroup            = custGroupId;
        custTable.VATNum               = vatNum;
        custTable.IdentificationNumber = identificationNumber;
        custTable.TaxOfficeName_TR     = taxOfficeName_TR;
        custTable.Blocked              = custBlocked;
        custTable.insert(DirPartyType::Organization, custName);
    }
    else
    {
        custTable.CustGroup            = custGroupId;
        custTable.VATNum               = vatNum;
        custTable.TaxOfficeName_TR     = taxOfficeName_TR;
        custTable.IdentificationNumber = identificationNumber;
        custTable.Blocked              = custBlocked;
        custTable.update();
        update_recordSet partyTable setting name = custName, NameAlias = nameAlias
            where partyTable.RecId == custTable.Party;
    }
    //-------------------- adres -----------------------------
        dirParty = DirParty::constructFromCommon(custTable);
        select
firstonly dirPartyPostalAddressView
            where dirPartyPostalAddressView.Party == custTable.Party &&
                  dirPartyPostalAddressView.LocationName == "Adres";
        dirPartyPostalAddressView.LocationName      = "Adres";
        dirPartyPostalAddressView.City              = city;
        dirPartyPostalAddressView.State             = state;
        dirPartyPostalAddressView.Street            = street;
        dirPartyPostalAddressView.IsPrimary         = NoYes::Yes;
        dirPartyPostalAddressView.CountryRegionId   = countryRegionId;
        dirParty.createOrUpdatePostalAddress(dirPartyPostalAddressView);
        if (phone)
        {
            dirParty = DirParty::constructFromCommon(custTable);
            select dirPartyContactInfo
                where
firstonly dirPartyContactInfo.Party == custTable.Party &&
                      dirPartyContactInfo.LocationName == "Telefon";
            dirPartyContactInfo.LocationName    ="Telefon";
            dirPartyContactInfo.Locator         = phone;
            dirPartyContactInfo.IsPrimary       = NoYes::Yes;
            dirPartyContactInfo.Type            = LogisticsElectronicAddressMethodType::Phone;
            dirParty.createOrUpdateContactInfo(dirPartyContactInfo);
        }
        if (email)
        {
            select
firstonly dirPartyContactInfo
                where dirPartyContactInfo.Party == custTable.Party &&
                      dirPartyContactInfo.LocationName == "E-mail";
            dirPartyContactInfo.LocationName    ="E-mail";
            dirPartyContactInfo.Locator         = email;
            dirPartyContactInfo.IsPrimary       = NoYes::Yes;
            dirPartyContactInfo.Type            = LogisticsElectronicAddressMethodType::Email;
            dirParty.createOrUpdateContactInfo(dirPartyContactInfo);
        }


Satıcı hesabı eklemenin müşteri hesabı eklemekten tek farkı dirParty kaydının ayrıca oluşturulması . Eğer hesap organizasyon yerine bir kişi ise DirOrganization tablosu yerine DirPersonName tablosu kullanılıyor:


    VendTable                    vendTable;

    DirParty                        dirParty;
    DirPartyPostalAddressView       dirPartyPostalAddressView;
    DirPartyContactInfoView         dirPartyContactInfo;
    VendGroup                       vendGroup;
    DirPartyTable                   partyTable;
    DirPartyLocation                dirLocation;
    LogisticsPostalAddress          address;
    LogisticsLocation               logisticsLocation;
    DirOrganization                 organization;

    ;

    select firstOnly forUpdate vendTable
        where vendTable.AccountNum == vendAccount;
        //-------------------- vendTable --------------------------
    if (vendTable.RecId == 0)
    {
        organization.Name                    = vendName;
        organization.NameAlias               = nameAlias;
        organization.LanguageId              = CompanyInfo::languageId();
        organization.insert();

        vendTable.initValue();
        vendTable.party                = organization.recid;
        vendTable.AccountNum           = vendAccount;
        vendTable.vendGroup            = vendGroupId;
        vendTable.VATNum               = vatNum;
        vendTable.Blocked              = VendBlocked;
        vendTable.TaxOfficeName_TR     = taxOfficeName_TR;
        vendTable.insert();
    }
    else
    {
        vendTable.vendGroup            = vendGroupId;
        vendTable.VATNum               = vatNum;
        vendTable.Blocked              = VendBlocked;
        vendTable.update();
        update_recordSet organization setting name = vendName, NameAlias = nameAlias
            where organization.RecId == vendTable.Party;
    }

30 Kasım 2015 Pazartesi

AX 2012 - Ürün ekleme/güncelleme

//http://daxtechies.blogspot.com.tr/2013/12/ax2012-r2-creating-product-or-product.html
  if ( InventTable::find(itemId).ItemId != "" )
            this.updateProduct();
        else
            this.newProduct();
        itemRecId = EcoResProduct::findByDisplayProductNumber(itemId).RecId;
        this.updateInventTable();


private void newProduct(EcoResProductSubtype _subType = EcoResProductSubtype::Product)
{
    EcoResProductService                    erProdSvc;
    EcoResEcoResProduct                     ecoResProd;
    EcoResEcoResProduct_Product_Master      prodMaster;
    EcoResEcoResProduct_Translation         translation;
    EcoResEcoResProduct_Identifier          identifier;
    EcoResEcoResProduct_ProductDimGroup     prodDimGroup;
    EcoResEcoResProduct_Product_Distinct    distMaster;
    EcoResEcoResProduct_StorageDimGroup     storDimGroup;
    EcoResEcoResProduct_TrackingDimGroup    tracDimGroup;
    InventTable                             inventTable;

    erProdSvc   = EcoResProductService::construct();
    ecoResProd  = new EcoResEcoResProduct();

    if (_subType == EcoResProductSubtype::ProductMaster) //varyantlı ürün
    {
        prodMaster    = new EcoResEcoResProduct_Product_Master();
        prodMaster.parmDisplayProductNumber(itemId);
        prodMaster.parmProductType(EcoResProductType::Item);
        prodMaster.parmSearchName(nameAlias);
        prodMaster.parmVariantConfigurationTechnology(EcoResVariantConfigurationTechnologyType::PredefinedVariants);

        translation = prodMaster.createTranslation().addNew();
        identifier  = prodMaster.createIdentifier().addNew();

        prodDimGroup = prodMaster.createProductDimGroup().addNew();
        prodDimGroup.parmProduct(itemId);
        prodDimGroup.parmProductDimensionGroup(dimGroup);

        storDimGroup = prodMaster.createStorageDimGroup().addNew();

        tracDimGroup = prodMaster.createTrackingDimGroup().addNew();
    }
    if (_subType == EcoResProductSubtype::Product) //varyantsız ürün
    {
        distMaster = new EcoResEcoResProduct_Product_Distinct();
        distMaster.parmDisplayProductNumber(itemId);
        distMaster.parmProductType(EcoResProductType::Item);
        distMaster.parmSearchName(nameAlias);

        translation = distMaster.createTranslation().addNew();
        identifier  = distMaster.createIdentifier().addNew();

        storDimGroup = distMaster.createStorageDimGroup().addNew();

        tracDimGroup = distMaster.createTrackingDimGroup().addNew();
    }

    translation.parmDescription(itemName);
    translation.parmLanguageId(SystemParameters::getSystemLanguageId());
    translation.parmName(itemName);

    storDimGroup.parmProduct(itemId);
    storDimGroup.parmStorageDimensionGroup(storeGroup);

    tracDimGroup.parmProduct(itemId);
    tracDimGroup.parmTrackingDimensionGroup(trackingGroup);

    identifier.parmProductNumber(itemId);
    if (_subType == EcoResProductSubtype::ProductMaster) //varyantlı ürün
        ecoResProd.createProduct().add(prodMaster);
    if (_subType == EcoResProductSubtype::Product) //varyantsız ürün
        ecoResProd.createProduct().add(distMaster);

    erProdSvc.create(ecoResProd);
    EcoResProductReleaseManagerBase::releaseProduct(EcoResProduct::findByProductNumber(itemId).RecId,CompanyInfo::find().RecId);

}


private void updateProduct()
{
    InventTableModule           inventModule;
    EcoResProductTranslation    translation;

    update_recordSet inventModule setting unitId = unitId
        where inventModule.ItemId == itemId;
    update_recordSet translation
        setting Description = itemName,
                Name        = itemName
        where translation.Product == itemRecId &&
              translation.LanguageId == SystemParameters::getSystemLanguageId();
}

private void updateInventTable()
{
    InventTable             inventTable;
    InventModelGroupItem    modelGroup;
    update_recordSet inventTable
        setting NetWeight   = netWeight,
                TaraWeight  = taraWeight,
                GrossDepth  = depth,
                GrossWidth  = width,
                GrossHeight = height,
                UnitVolume  = volume
        where
            inventTable.Product == itemRecId;
    if (inventModelGroupId == "")
        delete_from modelGroup
            where modelGroup.ItemId == itemId && modelGroup.ItemDataAreaId == curext() &&
                  modelGroup.ModelGroupDataAreaId == curext();
    else
    {
        select firstOnly forUpdate modelGroup
            where modelGroup.ItemId == itemId && modelGroup.ItemDataAreaId == curext() &&
                  modelGroup.ModelGroupDataAreaId == curext();
        modelGroup.ItemId = itemId;
        modelGroup.ItemDataAreaId = curext();
        modelGroup.ModelGroupDataAreaId = curext();
        modelGroup.ModelGroupId = inventModelGroupId;
        if (modelGroup.RecId == 0)
            modelGroup.insert();
        else
            modelGroup.update();
    }
}

16 Kasım 2015 Pazartesi

AXAPTA - Kod içinde şirket değiştirmek

Kod içinde şirket değiştirmek kolay. Ancak iki ufak noktaya dikkat etmek gerekiyor; select/SQL kullanılıyorsa select/SQL için kullanılan yerel tablo adını nulllamak gerekiyor. Query kullanılıyorsa da queryin loop içinde her seferinde yeniden oluşturulması gerekiyor. Query.reset() bu konuda bir işe yaramıyor:

Query:

 changeCompany(dataArea.Id)
{
            qRun = new QueryRun(q);
            while (qRun.next())
            {
                    custTable = qRun.get(tablenum(CustTable));
...

}
}


Select/SQL:

        changeCompany(dataArea.Id)
        {
            custTable = null;
            subSegmentGroup = null;
            while select AccountNum from custTable

...


13 Kasım 2015 Cuma

AXAPTA - Kodla security check kontrolü

Bazen kodla security check yapmak gerekir (Display metod vb.. durumlarda):    SecurityKeySet securityKeys = new SecurityKeySet();
    ;
    securityKeys.loadUserRights(curuserid());

   if (securityKeys.access(securitykeynum("KRC_CrossCompany")) ==  AccessType::NoAccess)
   chkCrsCompany.value(NoYes::No);

12 Kasım 2015 Perşembe

AXAPTA - SysInfoAction sınıfıyla info fonksiyonuna ekstra görev getirme

Bu sınıf ile bir formu çağırmanın iki yolu var:

info(strfmt("Satış siparişi oluşturuldu: %1",salesTable.SalesId),"",
            SysInfoAction_TableField::newBuffer(salesTable));


Yukarıdaki yöntemin aşağıdakinden farklı bir record datası göndermemesi:

SysInfoAction_FormRun    infoAction = SysInfoAction_FormRun::newFormName(formStr(SalesTable));
;
infoAction.parmCallerBuffer(salestable);
 

info(strfmt("Satış siparişi oluşturuldu: %1",salesTable.SalesId),"",
            infoaction);16 Ekim 2015 Cuma

AXAPTA - Formlarda pack-unpack

ClassDeclaration metodu:

    Container   packedQuery;
    SysQueryRun qRun;
    s
tr dummy;
    #DEFINE.CurrentVersion(1)
    #LOCALMACRO.CurrentList
        dummy,
        packedQuery
    #ENDMACRO


Diğer metodlar:

container pack()
{
    ;
    dummy      = txtDummy.valuestr();
    return [#CurrentVersion,#CurrentList];
}


public boolean unpack(container _packedClass)
{
    int version = conPeek(_packedClass,1);

    switch (version)
   {
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = _packedClass;
            break;
        default:
            return false;
    }
    return true;
}


public void init()
{
    ;
    xSysLastValue::getLast(this);
    super();
    txtDummy(dummy);
    element.initQuery();
}


public void close()
{
    super();
    xSysLastValue::saveLast(this);
}


void initParmDefault()
{
}


private IdentifierName lastValueDesignName()
{
    return '';
}


private IdentifierName lastValueElementName()
{
    return this.name();
}


private UtilElementType lastValueType()
{
    return UtilElementType::Form;
}


private UserId lastValueUserId()
{
    return curuserid();
}


public dataAreaId lastValueDataAreaId()
{
    return curExt();
}


Bu metod zorunlu değil, ancak query kullanacaksanız buna benzer birşey yazabilirsiniz:

void initQuery()
{
  Query                q;
  QueryBuildDataSource qbds;
  QueryBuildDataSource qbds2;
  QueryBuildRange      qRange;
  ;
  if (packedQuery)
      qRun = new SysQueryRun(packedQuery);
  else
  {
      q = new query();
      qbds = q.addDataSource(tablenum(EmplTable));
      qRun = new SysQueryRun(q);
  }
  qRun.promptLoadLastUsedQuery(false);
}


Bu metod da query'nin select butonu için, yani bu da zorunlu değil:
 void clicked()
{
    ;
    super();
    if (qRun.prompt())
        packedQuery = qRun.pack();
}

12 Ekim 2015 Pazartesi

AXAPTA - Form kontrolüne sağ mouse popup menübar eklemek

Bunu kontrolün showContextMenu metodunu düzenleyerek yapabilirsiniz:

public int showContextMenu(int _menuHandle)
{
    int                 ret;
    int                bar1,bar2;
    PopupMenu           pMenu = PopupMenu::create(_menuHandle,element.hWnd());
    ;
        bar1 = pMenu.insertItem("Seçenek 1");
        bar2 = pMenu.insertItem("Seçenek 2");

    ret = pMenu.draw();
    switch (ret)
    {
    case -1 :
        break;
    case bar1:

...
    case bar2:
...
    default :
        break;
    }
    return ret;

}


8 Ekim 2015 Perşembe

Axapta - Dataset gönderme ve alma


Bu kodları Fatih Demirci'nin bir geliştirmesinden aldım.

Dataset gönderme:
 

    System.Data.DataTable               dataTable;
    System.Data.DataColumnCollection    dataTableColumns;
    System.Data.DataRowCollection       DataRowCollection;
    System.Data.DataRow                 tmpRow;
    System.Data.DataSet dataset = new System.Data.DataSet();
    System.Data.DataTableCollection     dataTableCollection;


    dataTable = new System.Data.DataTable();
    dataTableColumns = dataTable.get_Columns();

//satırları tanımla
    dataTableColumns.Add("ACCOUNTNO", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("ITEMNO", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("TOACCOUNTNUM", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("RETURNREASONIDD", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("QUANTITY", System.Type::GetType("System.Double"));
    dataTableColumns.Add("DESCRIPTION", System.Type::GetType("System.String"));
//bir satır al
    DataRowCollection = dataTable.get_Rows();
        tmpRow = dataTable.NewRow();
//satırı doldur
    tmpRow.set_Item("ACCOUNTNO","MU_014600");
    tmpRow.set_Item("ITEMNO","200.05.01.0306");
    tmpRow.set_Item("TOACCOUNTNUM","MU_014600");
    tmpRow.set_Item("RETURNREASONIDD","");
    tmpRow.set_Item("QUANTITY",11);
    tmpRow.set_Item("DESCRIPTION","");

    DataRowCollection.Add(tmpRow);

     dataTable.AcceptChanges();
//bu aşamada eğer karşı taraf data table istiyorsa, data table hazır
//eğer dataset istiyorsa bu data tableyi bir datasete ekle
     dataTableCollection     = dataSet.get_Tables();
     dataTableCollection.Add(datatable);
//artık dataset de hazır


Dataset alma:

    System.Data.DataTable               dataTable;
    System.Data.DataTableCollection     dataTableCollection;
    System.Data.DataColumnCollection    dataColumnCollection;
    System.Data.DataRowCollection       dataRowCollection;
    System.Data.DataRow                 dataRow;
    System.Data.DataColumn              dataColumn;
    System.Data.DataTable               returnData;
;


        dataTableCollection     = dataSet.get_Tables();
        totalTable              = dataTableCollection.get_Count();
        for(i = 0; i < totalTable; i ++)
        {
            dataTable               = dataTableCollection.get_Item(i);
            dataColumnCollection    = dataTable.get_Columns();
            DataRowCollection       = dataTable.get_Rows();
            totalRow                = dataRowCollection.get_Count();
            totalCol                = dataColumnCollection.get_Count();
            for( j = 0; j < totalRow; j ++)
            {
                dataRow         = dataRowCollection.get_Item(j);
                custAccount     = dataRow.get_Item("ACCOUNTNO");
                itemId          = dataRow.get_Item("ITEMNO");
                toCustAccount   = dataRow.get_Item("TOACCOUNTNUM");
                strtext         = dataRow.get_Item("RETURNREASONIDD");
                krc_DefectiveId = str2int64(strtext);
                strtext         = dataRow.get_Item("QUANTITY");
                _b2bdesc        = dataRow.get_Item("DESCRIPTION");
...

3 Eylül 2015 Perşembe

Axapta - Query promt "Sorgulama seç - önceden kullanılan sorgu" yu engelleme

Axapta query çalıştırıp range değerleri yüklendiğinde istediğiniz değerlerin gelmediğini görebilirsiniz. Bunun sebebi Sorgulama seç kısmında önceden kullanılan sorgu gelmesi olabilir. Bunu engellemek için QueryRun sınıfı yerine SysQueryRun sınıfını kullanmalısınız. SysQueryRun sınıfı  QueryRun sınıfının genişletilmiş halidir.

Aşağıdaki kod "önceden kullanılan sorgu" yerine "kullanılan sorgu"nun gelmesini sağlar:

mySysQueryRun.promptLoadLastUsedQuery(false);