4 Eylül 2020 Cuma

AX 2012 - Workflow formu açılırken hata

  Bir müşterimizde Workflow formu açılmıyordu. Üstüne üstlük verdiği hata mesajı çok da açıklayıcı değildi:

Event log incelemesi yaptığımda hatayla ilgili bir log kaydı bulamadım. İnternette tavsiye edilen çözümlerin tümünü sırayla denedim, ancak hiçbiri işe yaramadı:

-Incremental CIL

-Full CL

-XppIL klasörünü silip AOS restart

-Full compile ve Full CIL

-Client reinstall


Bir blogda WorkflowEditorHost formunda try/catch bloğunda CRL hataları için iç hata yakalaması yapılmadığından bahsediliyordu. Bloggerın yaptığı gibi koda ekleme yapmaya karar verdim ve aşağıdaki kırmızı işaretli satırları ekledim:

 

private void build()
{
    #Admin
    #AOT
     //AGC memre
    #OCCRetryCount
    System.Exception ex;
    //AGC memre    WorkflowVersionTable        versionTable;
    WorkflowTypeName            templateName;
    str                         domainUser;
    UserInfo                    userInfo;
    NumberSeq                   num;
    SysInfoAction_MenuFunction  sysInfoAction;
    TreeNode                    treeNode;
    SysDictWorkflowType            workflowType;
    int                         classId;

    num = NumberSeq::newGetNum(SysWorkflowParameters::numRefSequenceId(), false, true);
    if (num == null)
    {
        sysInfoAction = SysInfoAction_MenuFunction::newMenuItem(menuitemDisplayStr(SystemParameters), MenuItemType::Display);
        throw error("@SYS108268", '', sysInfoAction);
    }

    versionTable = element.args().record();

    //BP Deviation Documented
    select userInfo where userInfo.Id == curUserId();
    domainUser = userInfo.NetworkDomain + '\\' + userInfo.NetworkAlias;

    if (element.args().parmEnumType() == enumNum(WorkflowConfigurationActionType) &&
        element.args().parmEnum() == WorkflowConfigurationActionType::New)
    {
        templateName = element.args().parm();
        treeNode = TreeNode::findNode(#WorkflowTypesPath + #AOTDelimiter + templateName);

        if (treeNode)
        {
            workflowType = new SysDictWorkflowType(templateName);
            classId = className2Id(workflowType.document());
            if(classId == 0)
            {
                throw error("@SYS108554" + '. ' + "@SYS113219");
            }

            try
            {
                workflowConfiguration = Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.WorkflowModel::
                                            Create(templateName, curext(), curUserId(), domainUser);
            }
            catch (Exception::CLRError)
            {
            //AGC memre
            ex = ClrInterop::getLastException();
            if (ex != null)
            {
                ex = ex.get_InnerException();
                if (ex != null)
                {
                    error(ex.ToString());
                }
                else
                    error(AifUtil::getClrErrorMessage());
            }
            else
                    error(AifUtil::getClrErrorMessage());
            //AGC memre           
               
throw error("@SYS327400");
            }
        }
        else
        {
            throw error(strFmt("@SYS106830", templateName));
        }
    }
    else
    {
        try
        {
            workflowConfiguration = Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Workflow.Model.WorkflowModel::Create(versionTable.ConfigurationId, curext(), domainUser);
        }
        catch (Exception::CLRError)
        {
            //AGC memre
            ex = ClrInterop::getLastException();
            if (ex != null)
            {
                ex = ex.get_InnerException();
                if (ex != null)
                {
                    error(ex.ToString());
                }
                else
                    error(AifUtil::getClrErrorMessage());
            }
            else
                    error(AifUtil::getClrErrorMessage());
            //AGC memre           
           
throw error("@SYS327400");
        }
    }

}

public void run()
{
    //AGC memre
    #OCCRetryCount
    System.Exception ex;
    //AGC memre

    try
    {
        modelEditorControl.Load(workflowConfiguration, userSettings);
        workflowEditorPane.initializeActionPane();
        if (element.args().openMode() == OpenMode::View)
        {
            isReadOnly = true;
            modelEditorControl.set_IsReadOnly(true);
            modifyElementButtonGroup.caption("@SYS322934");
            modifyWorkflow.caption("@SYS322935");
            viewToolboxButton.visible(false);
        }
    }
    catch (Exception::CLRError)
    {
    //AGC memre
        ex = ClrInterop::getLastException();
        if (ex != null)
        {
            ex = ex.get_InnerException();
            if (ex != null)
            {
                error(ex.ToString());
            }
            else
                error(AifUtil::getClrErrorMessage());
        }
        else
                error(AifUtil::getClrErrorMessage());
    //AGC memre
        throw error("@SYS327400");

    }

    super();
}

 

Artık hata mesajını açıkça alabiliyordum:

 Inbound portlara baktım, Windows güvenlik duvarını inceledim, Ax32Serv.exe.config dosyasını inceledim, hiçbirinde sorun görünmüyordu. Client configuration tool bir türlü WCF refresh yapamıyordu:

 


 

Her ne kadar bilgisayarda tek bir AOS olsa da Instance Name yazmayı denedim:Sorun çözülmüştü: