Blog Listem

13 Şubat 2019 Çarşamba

AX 2012 ve Power BI

Bu yazımda Power BI öğrenmenin en kolay yolunu anlatıp bazı pürüz çıkaracak noktalar ve Power BI ile AX datası kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları maddeleyeceğim:

-Power BI eğitimi için benim bulduğum en iyi kaynak EDX sitesindeki Analyzing and Visualizing Data with Power BI eğitimiydi. Microsoft tarafından hazırlanan bu eğitim video ile altyazının mükemmel harmanlanmış bir hali. Video akarken yanda da altyazı komple akıyor ve altyazıda bir yere tıkladığınızda video da o bölüme gidiyor (Altyazı Türkçe değil). Arada testlerle devam eden eğitim hiçbir konuyu atlamıyor; Year-to-Day, gateway vs...

-Devreden bakiyeli rapor veya Waterfall rapor oluşturabilmek için tarih tablosuna ihtiyacınız var. Bunun için de ben Power BI İstanbul'da bulduğum bir scripti kullandım:

let fnTarihTablosu = (BaşlangıçTarihi as date, BitişTarihi as date, MaliYılBaşlamaAyı as number) as table =>
  let
    DayCount = Duration.Days(Duration.From(BitişTarihi - BaşlangıçTarihi)) + 1,
    Source = List.Dates(BaşlangıçTarihi,DayCount,#duration(1,0,0,0)),
    TableFromList = Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing()),
    ChangedType = Table.TransformColumnTypes(TableFromList,{{"Column1", type date}}),
    RenamedColumns = Table.RenameColumns(ChangedType,{{"Column1", "Tarih"}}),
    YılEkle = Table.AddColumn(RenamedColumns, "Yıl", each Date.Year([Tarih]),type text),
    CeyrekEkle = Table.AddColumn(YılEkle, "Çeyrek No", each Date.QuarterOfYear([Tarih])),
    AyEkle = Table.AddColumn(CeyrekEkle, "Ay No", each Date.Month([Tarih]), type text),
    GünEkle = Table.AddColumn(AyEkle, "Ayın Günü No", each Date.Day([Tarih])),
    AyEkleIsim = Table.AddColumn(GünEkle, "Ay", each Date.ToText([Tarih], "MMMM"), type text),
    AyEkleKısaIsim = Table.AddColumn(AyEkleIsim, "Ay Kısa", each Date.ToText([Tarih], "MMM"), type text),
    HaftanınGünüEkle = Table.AddColumn(AyEkleKısaIsim, "Haftanın Günü No", each Date.DayOfWeek([Tarih])+1),
    GünIsmiEkle = Table.AddColumn(HaftanınGünüEkle, "Haftanın Günü", each Date.ToText([Tarih], "dddd"), type text),
    HaftaNoEkle= Table.AddColumn(GünIsmiEkle, "Hafta No", each Date.WeekOfYear([Tarih])),
    ChangedType1 = Table.TransformColumnTypes(HaftaNoEkle,{{"Hafta No", Int64.Type},{"Yıl", type text},{"Ayın Günü No", Int64.Type}, {"Ay No", Int64.Type}, {"Çeyrek No", Int64.Type}, {"Haftanın Günü No", Int64.Type}}),
    KısaYılEkle = Table.AddColumn(ChangedType1, "Yıl Kısa", each Text.End(Text.From([Yıl]), 2), type text),
    MaliYıl = Table.AddColumn(KısaYılEkle, "Mali Yıl", each "MY"&(if [Ay No]>=MaliYılBaşlamaAyı then Text.From(Number.From([Yıl Kısa])+1) else [Yıl Kısa]))


in
    MaliYıl
in
    fnTarihTablosu

-Türkçe'nin klasik sorunu i ve ı sorununu burada da yaşayabilirsiniz. Ben DataAreaId'de bu sorunu yaşadım. Company tablosunda DEIM yazarken diğer tablolarda deim yazıyordu ve bunları eşleştiremiyordu. Ayrıca Adres tabloları birincil adres, geçerliliğini yitirmiş adres, isim tabloları da farklı diller yüzünden çoklamaya sebep olabilir. Bunlar için de ayarlama yapmak gerekiyor:

select c.accountnum,d.name,c.custgroup,l.state,l.COUNTRYREGIONID,lc.SHORTNAME,  iif(c.dataareaID = 'deim','DEIM',c.dataareaid) as DATAAREAID
from custtable c left join DIRPARTYTABLE d on c.PARTY = d.RECID
left join DIRPARTYLOCATION dl on d.RECID = dl.PARTY
 left join LOGISTICSPOSTALADDRESS l on  dl.LOCATION = l.LOCATION
left join LOGISTICSADDRESSCOUNTRYREGIONTRANSLATION lc on lc.COUNTRYREGIONID = l.COUNTRYREGIONID
where
lc.LANGUAGEID = 'EN-AU'
and Dl.ISPRIMARY = 1 and L.VALIDTO IN (select top 1 VALIDTO from LOGISTICSPOSTALADDRESS a 
where a.LOCATION = dl.LOCATION order by VALIDTO desc)

Yukarıda ilk işaretli komut parçası Türkçe harf sorununu engellemek için, ikincisi farklı dillerden kaynaklanan çoklamayı engellemek için, üçüncü de tek bir birincil geçerli adresi alabilmek için.

-Dataların düzenli olarak otomatik cloud'a aktarılabilmesi için sürekli açık kalan bir bilgisayara (Tercihen SQL sunucuya) gateway kurmalısınız. Yukarıda bahsettiğim EDX eğitiminde gareway kurulumu konusu da geçiyor.

-Ayrıca raporlarınızı geliştirdikten sonra Phone view kısmına girip mobil dizayn yapmayı da unutmayın. Çok kolay bir işlem olan bu adımı atladığınızda raporlarınız telefonda beklediğiniz etkiyi veremeyecektir.

-Power BI relation kurarken sadece birebir field eşleştirebiliyor. Bunu iki kolonu merge ederek aşabilirsiniz. Eğitimlerde bunun da konusu geçiyor.

-Birçok AX tablosunda aynı key alan farklı DataAreaId'ler için tekrarlanıyor. Bu durum 1:N relationlarda sorun çıkaracaktır. Bunu da yukarıdaki yöntemle aşabilirsiniz. Örneğin CustTable için AccountNum & DataAreaId ve faturaları normalize ettiğiniz tablo için de CustAccount & DataAreaId gibi...