4 Ocak 2017 Çarşamba

AXAPTA - Tabloları eşitle

İş arkadaşımın internetten bulduğu kod, kaynağını bilmiyorum ama birçok durumda işe yarıyor:

    Dictionary              dict;
    int                     idx, lastIdx, totalTables;
    TableId                 tableId;
    Application             application;
    SysOperationProgress    progress;
    StackBase               errorStack;
    ErrorTxt                errorTxt;
    ;

    application = new Application();
    dict = new Dictionary();
    totalTables = dict.tableCnt();
    progress = new SysOperationProgress();
    progress.setTotal(totalTables);
    progress.setCaption("@SYS90206");
    errorStack = new StackBase(Types::String);

    lastIdx = 3000;
    try
    {
        for (idx = lastIdx+1; idx <= totalTables; idx++)
        {
            tableId = dict.tableCnt2Id(idx);
            progress.setText(dict.tableName(tableId));

            lastIdx = idx;
            application.dbSynchronize(tableId, false, true, false);
            progress.incCount();
        }
    }
    catch (Exception::Error)
    {
        errorTxt = strFmt("'%1' (%2) tablosunda hata var!", tableId, dict.tableName(tableId));
        errorStack.push(errorTxt);
        retry;
    }

    setPrefix("@SYS86407");
    errorTxt = errorStack.pop();
    while (errorTxt)
    {
        error(errorTxt);
        errorTxt = errorStack.pop();
    }