16 Ekim 2015 Cuma

AXAPTA - Formlarda pack-unpack

ClassDeclaration metodu:

    Container   packedQuery;
    SysQueryRun qRun;
    s
tr dummy;
    #DEFINE.CurrentVersion(1)
    #LOCALMACRO.CurrentList
        dummy,
        packedQuery
    #ENDMACRO


Diğer metodlar:

container pack()
{
    ;
    dummy      = txtDummy.valuestr();
    return [#CurrentVersion,#CurrentList];
}


public boolean unpack(container _packedClass)
{
    int version = conPeek(_packedClass,1);

    switch (version)
   {
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = _packedClass;
            break;
        default:
            return false;
    }
    return true;
}


public void init()
{
    ;
    xSysLastValue::getLast(this);
    super();
    txtDummy(dummy);
    element.initQuery();
}


public void close()
{
    super();
    xSysLastValue::saveLast(this);
}


void initParmDefault()
{
}


private IdentifierName lastValueDesignName()
{
    return '';
}


private IdentifierName lastValueElementName()
{
    return this.name();
}


private UtilElementType lastValueType()
{
    return UtilElementType::Form;
}


private UserId lastValueUserId()
{
    return curuserid();
}


public dataAreaId lastValueDataAreaId()
{
    return curExt();
}


Bu metod zorunlu değil, ancak query kullanacaksanız buna benzer birşey yazabilirsiniz:

void initQuery()
{
  Query                q;
  QueryBuildDataSource qbds;
  QueryBuildDataSource qbds2;
  QueryBuildRange      qRange;
  ;
  if (packedQuery)
      qRun = new SysQueryRun(packedQuery);
  else
  {
      q = new query();
      qbds = q.addDataSource(tablenum(EmplTable));
      qRun = new SysQueryRun(q);
  }
  qRun.promptLoadLastUsedQuery(false);
}


Bu metod da query'nin select butonu için, yani bu da zorunlu değil:
 void clicked()
{
    ;
    super();
    if (qRun.prompt())
        packedQuery = qRun.pack();
}

12 Ekim 2015 Pazartesi

AXAPTA - Form kontrolüne sağ mouse popup menübar eklemek

Bunu kontrolün showContextMenu metodunu düzenleyerek yapabilirsiniz:

public int showContextMenu(int _menuHandle)
{
    int                 ret;
    int                bar1,bar2;
    PopupMenu           pMenu = PopupMenu::create(_menuHandle,element.hWnd());
    ;
        bar1 = pMenu.insertItem("Seçenek 1");
        bar2 = pMenu.insertItem("Seçenek 2");

    ret = pMenu.draw();
    switch (ret)
    {
    case -1 :
        break;
    case bar1:

...
    case bar2:
...
    default :
        break;
    }
    return ret;

}


8 Ekim 2015 Perşembe

Axapta - Dataset gönderme ve alma


Bu kodları Fatih Demirci'nin bir geliştirmesinden aldım.

Dataset gönderme:
 

    System.Data.DataTable               dataTable;
    System.Data.DataColumnCollection    dataTableColumns;
    System.Data.DataRowCollection       DataRowCollection;
    System.Data.DataRow                 tmpRow;
    System.Data.DataSet dataset = new System.Data.DataSet();
    System.Data.DataTableCollection     dataTableCollection;


    dataTable = new System.Data.DataTable();
    dataTableColumns = dataTable.get_Columns();

//satırları tanımla
    dataTableColumns.Add("ACCOUNTNO", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("ITEMNO", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("TOACCOUNTNUM", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("RETURNREASONIDD", System.Type::GetType("System.String"));
    dataTableColumns.Add("QUANTITY", System.Type::GetType("System.Double"));
    dataTableColumns.Add("DESCRIPTION", System.Type::GetType("System.String"));
//bir satır al
    DataRowCollection = dataTable.get_Rows();
        tmpRow = dataTable.NewRow();
//satırı doldur
    tmpRow.set_Item("ACCOUNTNO","MU_014600");
    tmpRow.set_Item("ITEMNO","200.05.01.0306");
    tmpRow.set_Item("TOACCOUNTNUM","MU_014600");
    tmpRow.set_Item("RETURNREASONIDD","");
    tmpRow.set_Item("QUANTITY",11);
    tmpRow.set_Item("DESCRIPTION","");

    DataRowCollection.Add(tmpRow);

     dataTable.AcceptChanges();
//bu aşamada eğer karşı taraf data table istiyorsa, data table hazır
//eğer dataset istiyorsa bu data tableyi bir datasete ekle
     dataTableCollection     = dataSet.get_Tables();
     dataTableCollection.Add(datatable);
//artık dataset de hazır


Dataset alma:

    System.Data.DataTable               dataTable;
    System.Data.DataTableCollection     dataTableCollection;
    System.Data.DataColumnCollection    dataColumnCollection;
    System.Data.DataRowCollection       dataRowCollection;
    System.Data.DataRow                 dataRow;
    System.Data.DataColumn              dataColumn;
    System.Data.DataTable               returnData;
;


        dataTableCollection     = dataSet.get_Tables();
        totalTable              = dataTableCollection.get_Count();
        for(i = 0; i < totalTable; i ++)
        {
            dataTable               = dataTableCollection.get_Item(i);
            dataColumnCollection    = dataTable.get_Columns();
            DataRowCollection       = dataTable.get_Rows();
            totalRow                = dataRowCollection.get_Count();
            totalCol                = dataColumnCollection.get_Count();
            for( j = 0; j < totalRow; j ++)
            {
                dataRow         = dataRowCollection.get_Item(j);
                custAccount     = dataRow.get_Item("ACCOUNTNO");
                itemId          = dataRow.get_Item("ITEMNO");
                toCustAccount   = dataRow.get_Item("TOACCOUNTNUM");
                strtext         = dataRow.get_Item("RETURNREASONIDD");
                krc_DefectiveId = str2int64(strtext);
                strtext         = dataRow.get_Item("QUANTITY");
                _b2bdesc        = dataRow.get_Item("DESCRIPTION");
...