20 Nisan 2012 Cuma

AXAPTA - Common DLL kullanımı

Öncelikle DLL dosyasını Program Files altındaki Axapta klasöründe Client\Bin altına atın. Benim bilgisayarımda bu klasörün adı:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\

Arg methodu ile extTypes enum ile parametre tipleri belirtilir. Kullanımı:

void Test()
{
    DLL                 testDll;
    DLLFunction         test;
    ;

    testDll = new DLL("MyTestDLL.dll");
    test = new DLLFunction(printDLL, "MyTestingMethod");
    test.arg(extTypes::Word ,extTypes::String);
   test.call(12345,"ABCDE");
}

6 Nisan 2012 Cuma

AXAPTA - ascii yazdırma ve string boyu

mylen = StrLen("benim deneme stringim...");

alfabenin_ilk_harfi = num2char(65);

AXAPTA - Global fonksiyon tanımlama

Static methodunuzu AOT->classes->Global sınıfına ekleyin:

public static void Test()
{
;
info("my global function");
}

***
static void TestMyGlobalFunction(Args _args)
{
;
test();
}

AXAPTA - stringi trim etmek

static void Job47(Args _args)
{
str a;
;
a=StrRtrim("fdssf ");
a=StrLtrim(" fdssf");
}