14 Kasım 2017 Salı

AX 2012 - Form Grid kontrolüne InventDim ekleme

InventDim tablosunu form data source kısmına ekleyip inventDimId alanının bulunduğu tabloyla (bu örnekte adı SNBProductDemonte) InnerJoin yapın.

Form gride aşağıdaki gibi bir Group kontrol ekleyin:
Forma aşağıdaki kodları ekleyin:

public class FormRun extends ObjectRun
{
    InventDimCtrl_Frm_EditDimensions        inventDimFormSetup;
}

public void init()
{
    super();
    ...
    element.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::Init);
...

}


Object inventDimSetupObject()
{
    return inventDimFormSetup;
}

void updateDesign(InventDimFormDesignUpdate mode)
{
   InventDimParm inventDimParmVisible;

    switch (mode)
    {
        // Form Init
        case InventDimFormDesignUpdate::Init    :
            if (!inventDimFormSetup)
                inventDimFormSetup  = InventDimCtrl_Frm_EditDimensions::newFromForm(element);
                inventDimFormSetup.parmSkipOnHandLookUp( true);

                // Use the methods on InventDimParm
                // to set which dimensions to show when form is initialized
         //       inventdimparmvisible.inventsiteidflag       = true;
           //     inventdimparmvisible.InventLocationIdFlag   = true;
                inventDimFormSetup.parmDimParmVisibleGrid(inventDimParmVisible);

        // Datasource Active
        case InventDimFormDesignUpdate::Active  :
            inventDimFormSetup.formActiveSetup(InventDimGroupSetup::newItemId(SNBProductDemonte.ItemId)); 
            inventDimFormSetup.formSetControls( true);
            break;

        // Datasource Field change
        case InventDimFormDesignUpdate::FieldChange :
            inventDimFormSetup.formActiveSetup(InventDimGroupSetup::newItemId(SNBProductDemonte.ItemId)); 
            InventDim.clearNotSelectedDim(inventDimFormSetup.parmDimParmEnabled()); // InventDim is referring to datasource name
            inventDimFormSetup.formSetControls( true);
            break;

        default :
            throw error(strFmt ("@SYS54195", funcName()));
    }
}

InventDimId alanının olduğu tabloya aşağıdaki kodları ekleyin:

public boolean validateWrite()
{
    boolean ret;

    SNBProductDemonte.InventDimId = InventDim::findOrCreate(InventDim).InventDimId;
    ret = super();
  
    return ret;
}

public int active()
{
    int ret;
    ret = super();

    element.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::Active);
    return ret;
}

ItemId alanı modified metoduna aşağıdaki kodu ekleyin:

public void modified()
{
    super();

    element.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::FieldChange);
    InventDim.clearNotSelectedDim(element.inventDimSetupObject().parmDimParmEnabled());
}


Sistemde hazır bulunan InventDimParmFixed isimli Display menu item'i forma ekleyin.

Kaynak:
https://daxbeginners.wordpress.com/2014/08/05/how-to-dynamically-display-inventory-dimension/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder