Blog Listem

8 Eylül 2014 Pazartesi

AX 2012 - Taxtrans tablosunun değişen yapısı

AX 2012 ile birlikte eskiden taxtrans tablosunda olan bazı alanlar değişik tablolara dağıldı. Microsoft'un bu konuda açıklayıcı bir makalesi var. Aşağıda örnek bir join var:


    select generalJournalAccountEntry
            join generalJournalEntry
        where generalJournalEntry.RecId == generalJournalAccountEntry.GeneralJournalEntry &&
              generalJournalEntry.RecId == _RecId
            join subledgerVoucherGeneralJournalEntry
        where subledgerVoucherGeneralJournalEntry.GeneralJournalEntry == generalJournalEntry.RecId
            join dimensionAttributeValueCombination
        where dimensionAttributeValueCombination.RecId == generalJournalAccountEntry.LedgerDimension
            join mainAccount
        where mainAccount.RecId == dimensionAttributeValueCombination.MainAccount;
 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder