Blog Listem

27 Aralık 2011 Salı

AXAPTA stok transfer günlüğü post

    journalTableData        journalTabledata;
    inventJournalTable      inventJournalTable;
    InventJournalCheckPost  journalCheckPost;
    ;
    inventJournalTable = inventJournalTable::find(Line.InventJournalId);
    // Posting Journal
    journalTableData = JournalTableData::newTable(inventJournalTable);
    journalTableData.updateBlock(JournalBlockLevel::InUse,JournalBlockLevel::None);
    if (infolog.num(Exception::Error))
        return;
    infolog.clear(0);
    journalCheckPost =
    InventjournalCheckPost::newJournalCheckPost(JournalCheckPostType::Post,InventJournalTable);
    journalCheckPost.parmAutoBlock(true);
    journalCheckPost.run();
    if(journalTableData.hasErrors())
        return;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder